Otovınn - KVKK Aydınlatma Metni

GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ


Türkiye’de kurulu SELENİUM RETRO ATAKÖY 7.8.9.10.KISIM MAH. E-5ÇOBANÇEŞME YANYOL NO:18/1 A BLOK KAT:8 D: 107-110 / BAKIRKÖY/ İSTANBUL adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 0781050198900019 mersis no’ lu, Bakırköy Vergi Dairesi, 781050198 no’ lu vergi mükellefi, OTOVINN - SVB KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin;
Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,
İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Belirtmek isteriz ki, gerek Şahsınız ve gerekse Şirket’ iniz bünyesinde, Hizmet Sözleşmesi’ ne konu hizmetin kullanılması amacıyla, OTOVINN sistemlerinde profil oluşturmuş yetkilileriniz, hizmeti aldığınız üye iş yerleri söz konusu sistemin kullanılması açısından gerekli yetkiye, sizin sözleşme kapsamında yaptığınız sistem tanımlaması dahilinde sahip olacaktır. Bahsi geçen yetkilinin bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ilgili yasal mevzuatta belirtilenleri ihlal etmesi halinde, sorumluluk OTOVINN’a ait değildir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Gerçek kişi veya tüzel kişi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik verisi; Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti
İletişim verisi; Telefonu, e-postası, işyeri adresi, ev adresi
Finansal veri; Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri
Özel nitelikli kişisel veri; kan grubu
Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri
Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları
Websitesi ( www.otovinn.com ) / uygulama (applikasyon) kullanım verileri;
Kullanıcının web sitesi içi aktiviteleri, kullanıcının mouse hareketleri

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki hizmet platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetine ilişkin sözleşmenin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, platformlarımıza bilgi girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.
Şirket’imizin müşterilerine etkili destek hizmeti verebilmeyi sağlamaya yönelik meşru menfaati nedeniyle telefon görüşmelerimiz sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları aracılığıyla topluyoruz.
Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız ve meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla bağlı olduğumuz yasal mevzuatlarda belirtildiği süre kadar muhafaza edilecektir. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz hizmet dahilinde araçlara yönelik hizmetin platformunu sağlama ve yönetiminin hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşme’ mizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
Satış ve Satış Sonrası Hizmet Birimleri çalışanlarına yapılacak satış primi ödemelerinin tespiti için satış sözleşmelerinin kontrolünün sağlanması
Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destek verme ve İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi
Sözleşme oluşturulması
Teklif gönderilmesi
İşveren müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi
Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) mükellefe gönderiminin sağlanması
Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulaması yapılması
İşveren müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi
Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü
Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması
İletişim bilgilerinizin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması
İletişim bilgileriniz üzerinden kimliğinizin doğrulanması
Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz;
Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması
Müşterinin Otovınn platformumuzu ve applikasyon programımızı kullanma eğitiminin sağlanması
Sözleşme süresi dolan kurumsal müşteri ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması
Müşteriye/üye iş yerine ve müşteri temsilcisine memnuniyet analizi yapılması
Satış Sonrası Hizmet ekibiz ile entegre olarak çalıştığımız gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri
Ürünümüzün kullanılabilirliğini sağlama ve müşteriye yönelik memnuniyet/şikayet analizinin yapılması
Üye işyeri yetkilileri ile iletişime geçerek çalışma süreçlerinin incelenmesi
Online satış, satış ve çapraz satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için müşteri ile iletişime geçilmesi
Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması
Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması
Web sitesi kullanımının yorumlanması
Sosyal mecra kullanımlarının yorumlanması
Müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması
Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün tanıtımı/pazarlanması
Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi
Şirket’ in, müşteri menuniyetini arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, üye işyeri, şahıslar ve kurumsal müşteri yetkililerinin haberdar edilmesi
Şirket’ in meşru menfaati dolayısıyla, iş birliği içerisinde olduğu iş ortaklarının, üye işyerleri/ yetkilleri için geliştirdiği avantajlı hizmet ve ürünlerden, yetkililerinin haberdar edilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz;
Kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşme’ mizin ifası için Platformumuz üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen çalışan adayları tarafından bu amaçla işlenebilmektedir.
Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz
Bizimle çalıştığınız için teşekkür etmek, sizi özel günlerinizde kutlamak ve tebrik etmek için size hediyeler gönderebiliyoruz. Bu hediyeleri gönderebilmemiz için gerekli olan üçüncü kişilerle (hediye gönderen firma/platform, kargo firması gibi) adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi hediyemizin size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız call center(lar)a (arama yapma ve aramalara cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi tedarikçiler) aktarabiliriz.
Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabiliriz.
İstihdam için ilan verebilmek, kendimizi daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacı ile Platform içi hareketlerinizi Çerez Politikası çerçevesinde izleyebilmekte ve yalnız gerekli olan (telefon, e-mail gibi) iletişim bilgilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetler için altyapı desteği aldığımız üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz.
Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.
Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz.
Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.
Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebiliriz.
Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili
Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsinizAyrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Hizmet çerçevemizde yer alan verilerinize ait imha talepleriniz, talebin niteliğine göre kanuni süresinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu buraya tıklayarak indirebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu'nu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz SVB KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş. , veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
Mersis No : 0781050198900019
İnternet Adresi : www.otovinn.com
Telefon Numarası : 0212 570 70 39 – 444 5 036
E-Posta Adresi : muhasebe@otovinn.com
Adres : SELENİUM RETRO ATAKÖY 7.8.9.10.KISIM MAH. E-5
ÇOBANÇEŞME YANYOL NO:18/1 A BLOK KAT:8 D: 107-110 / BAKIRKÖY/ İSTANBUL

Aracıma Özel
İndirimler

%50'ye Varan Günlük İndirimler!

Alışverişe Başla!

En Yakın OTOVINN Noktası

Size en yakın noktalarımıza ulaşmak için